Aktualności:

 

 

MAJ 2010 r.

- Fundacja dofinansowała leczenie Podopiecznej,

 

kwiecień 2019 r.

- Fundacja zakupiła sprzęt rehabilitacyjny do darmowej wypożyczalni,

- Dofinansowała turnus rehabilitacyjny Podopiecznemu Fundacji ,,SŁONECZKO"

 

listopad 2018r.

 

Fundacja otrzymała darowiznę rzeczową w postaci używanego sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt ten został przyjęty do darmowej wypożyczalni i będzie służył osobom potrzebującym.

Zarząd Fundacji „SANATUS” pragnie bardzo serdecznie podziękować Darczyńcą za okazany DAR SERCA

 

wrzesień 2018r.

- Fundacja dofinansowała leki Podopiecznemu,

- zakupiła sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni.

 

 

sierpień 2018r.

- Fundacja sfinansowała turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego wraz z opiekunem,
- sfinansowała zabiegi rehabilitacyjne osobie po wypadku komunikacyjnym.

 

maj 2018r

- Fundacja dofinansowała Turnus rehabilitacyjny, Podopiecznej Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą,

  

grudzień 2017r.

- Fundacja podarowała paczki świąteczne dla ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej,

- wsparła działania Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie pionizatora,

Listopad 2017 r.

- Fundacja kupiła rajstopy dla osoby niepełnosprawnej mającej problemy  krążeniowe w kończynach dolnych,  

lipiec 2017

- Fundacja sfinansowała rehabilitację stomatologiczną,

 

maj 2017

- Fundacja sfinansowała osobie niedowidzącej zakup okularów korekcyjnych,

- sfinansowała turnus rehabilitacyjny Podopiecznemu,

 

kwiecień 2017

 

- Fundacja przekazała paczkę Wielkanocną rodzinie z Białegostoku, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

 

grudzień 2016

 

- Fundacja podarowała paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

- przekazała odzież rodzinie wielodzietnej,

- wsparła działania Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie rowero-wózka,

 

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z tej okazji Starostwo Powiatowe z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołem Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowali konferencję  pn. „Każde dziecko staje się kiedyś dorosłe…” Były wykłady i prezentacie dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Natomiast w Domu Kultury można było zobaczyć wystawę prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Reportaż na:

http://www.tvgd.pl/

- lisopad 2016

- listopad 2016

 

- Fundacja dofinansowała niepełnosprawnemu dziecku, turnus rehabilitacyjny w ośrodku „ZABAJKA 2”

 

październik 2016
 - Fundacja sfinansowała turnus rehabilitacyjny Podopiecznemu,

 

 wrzesiań 2016

 

sierpień 2016

 

- Fundacja zakupiła łóżko rehabilitacyjne, które przekazała Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie

NR KRS: 0000019063.

Łóżko będzie służyło osobom potrzebującym.

 

czerwiec 2016

 

- Fundacja dofinansowała Podopiecznej, leczenie oka,

- sfinansowano terapię manualną, osobie niepełnosprawnej.  

 

maj 2016

 

- Fundacja sfinansowała turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego wraz z opiekunem,

- sfinansowano wizytę lekarską i terapię manualną, osobie niepełnosprawnej.  

 

Styczeń 2016

 

- wsparła finansowo Podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, w zakresie pomocy i ochrony zdrowia.

Apel dotyczył turnusu rehabilitacyjnego.

grudzień 2015

 

 

- Wsparcie działań Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie rowero-wózka,

- Fundacja wsparła Podopiecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ŚWIETLIK” w zakupie leków,

- podarowała paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

 - przekazała odzież rodzinie wielodzietnej.

 

 

listopad 2015

 

- Fundacja sfinansowała osobie niepełnosprawnej wizytę u Neurologa oraz badanie Rezonansem magnetycznym.

- wsparła finansowo Podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, w zakresie pomocy i ochrony zdrowia.

Apel dotyczył rehabilitacji   

 

październik 2015

 

Fundacja sfinansowała turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego wraz z opiekunem,

- wsparła finansowo Podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

w zakresie pomocy i ochrony zdrowia

Apel dotyczył operacji oka u dziecka  

 

sierpień 2015

 

Fundacja przekazała odzież otrzymaną jako darowiznę rzeczową, potrzebującej rodzinie wielodzietnej

 

kwiecień 2015

 

Fundacja przekazała paczkę Wielkanocną rodzinie z Białegostoku, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Sfinansowano turnus rehabilitacyjny Podopiecznemu, wraz z opiekunem.

 

grudzień 2014


Fundacja wsparła finansowo Podopiecznego Fundacji „Pomóż i Ty ”, w zakupie oprzyrządowania komputerowego do sterowania za pomocą ruchów gałek ocznych,
Przekazano rodzinie będącej w trudnej sytuacji życiowej paczkę świąteczną

 

październik 2014


Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Podopiecznemu, wraz z opiekunem, 
Przekazano odzież otrzymaną jako darowiznę rzeczową dla potrzebującej rodziny wielodzietnej

 

sierpień 2014


Dofinansowanie do zakupu okularów dla Pana Grzegorza, okulary mają zniwelować bóle migrenowe oraz umożliwią powrót na studia.

 

grudzień 2013


Fundacja podarowała paczki świąteczne dwóm rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Przekazała darowiznę pieniężną do Fundacji Pomóż i Ty na protezy palców dłoni dla Justyny.
Częściowo sfinansowano turnus rehabilitacyjny Podopiecznej Fundacji w ośrodku „ZABAJKA”,
Fundacja udzieliła pomocy materialnej osobie będącej w trudnej sytuacji materialnej i przekazała pieniądze na leki i zakup miału dla potrzebującej Barbary.

 

październik 2013


Przekazano odzież otrzymaną jako darowiznę rzeczową dla potrzebującej rodziny wielodzietnej.

 

lipiec 2013


Zakupiony został balkonik do wypożyczalni Fundacji.

 

czerwiec 2013


Udzielenie wsparcia finansowego niepełnosprawnej osobie - podopiecznemu w pokryciu kosztów  turnusu rehabilitacyjnego oraz zakup leków.

 

kwiecień 2013


Została sfinansowana rehabilitacja podopiecznego.

 

marzec 2013


Z darowizny otrzymanej dla podopiecznego została zakupiona nowoczesna proteza nogi.

 

15 luty 2013


Wyjazd do Poznania z podopiecznym po wybór protezy modularnej.

 

-luty 2013

 

Fundacji udało się pozyskać anonimowego sponsora, który ufundował nowoczesne protezy dwóch kończyn dolnych, dla należącego do Fundacji podopiecznego Bogdana Jaracza .

 

-grudzień 2012

 

W grudniu miały miejsce cztery wydarzenia: Fundacja ufundowała dwóm rodziną wielodzietnym z powiatu konińskiego i golubsko-dobrzyńskiego paczki Świąteczne,  sfinansowała 10 zabiegów rehabilitacji domowej , dla osoby niepełnosprawnej z gm. Ciechocin woj. kujawsko-pomorskie oraz podarowała drukarkę wielofunkcyjną osobie samotnie wychowującej niepełnosprawne dzieci z gm. Kowalewo Pomorskie.

Fundacja wsparła finansowo cele statutowe Fundacji „POMÓŻ I TY”                          

 

8 – 9 wrzesień 2012

 

Fundacja zorganizowała imprezę integracyjną  w Mąkoszynie gm. Wierzbinek 

Zabawa odbywała się przy ognisku na terenie Fundacji.

Zaproszeni goście wraz z podopiecznymi prócz pieczonych kiełbasek i smacznego ciasta, mogli pobawić się przy muzyce granej na organach przez przyjaciela Fundacji – Ryszarda Światowego.

Drugiego dnia spotkania cały Zarząd wraz z podopiecznymi i ich rodzinami wybrał  się do Lichenia.

Wyjazd integracyjny bardzo się udał wszyscy świetnie się bawili

 

październik 2012

 

 Ruszyła darmowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Wypożyczeniu podlegają: kule, chodziki oraz wózki inwalidzkie itp..

Jeśli czegoś nie posiadamy sprowadzimy to w ciągu30 dni roboczych.

 

Fundacja „SANATUS” prowadzi wypożyczalnię w:

Wielkie Rychnowo 7

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

tel 664-143-351

 

Odbiór osobisty pod podanym adresem lub kurierem ,,DHL"  na koszt odbiorcy 

 

Mówiono i pisano o nas:

MIĘDZY NAMI

Poznaj stdentów, absolwentów i wykładowców Wyższych Szkół Bankowych

http://www.wsb.pl/torun/piotr-piatkowski

 

Dane rejestrowe i rachunek bankowy. 

KRS: 0000429308

REGON: 302188895

NIP 665-298-99-51

Rachunek bankowy

85 9496 0008 0006 1287 2000 0001

 

2. Dla osób z zagranicy 

SWIFT: GBWCPLPP

PL85 9496 0008 0006 1287 2000 0001

O Fundacji:

 

Fundacja Piotra Piątkowskiego „SANATUS” została zarejestrowana - 09.08.2012r.
Dzięki dotychczasowym staraniom Zarządu Fundacja uzyskała status opp– 17.11.2014r
 NR KRS 0000429308

Założycielem Fundacji i Prezesem Zarządu jest Piotr Piątkowski mgr Finansów i Rachunkowości, specjalność Zarządzanie i Finanse Przedsiębiorstw po WSB Toruniu.
 Od urodzenia porusza się na wózku ,cierpi na „MPDz”, mimo to od zawsze chce pomagać innym a los bliźnich nigdy nie jest mu obojętny, zna potrzeby ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los.  

 

Zadania Fundacji:

1/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym związanych,
2/ niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
3/ fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy,
4/ udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
5/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
6/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularno-naukowej w zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub chorych,
7/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych,
8/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych, pomoc w adaptacji pomieszczeń na cele rehabilitacyjne oraz w usprzętowieniu i wyposażeniu ośrodków, gabinetów rehabilitacyjnych, 
9/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
10/ budowa infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych, w szczególności zaś budynków lub budowli dla potrzeb hipoterapii, budowa parkingu dla niepełnosprawnych, placu zabaw, zaplecza socjalnego oraz mieszkaniowego dla pracowników fundacji oraz kadry zarządzającej fundacją.
11/ prowadzenie darmowych Subkont dla podopiecznych Fundacji
12/ prowadzenie darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
 
Jak nam można pomóc
Są cztery warianty pomocy dla Fundacji:
- przekazanie darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji, liczy się każda wpłata.

,Pozwól innym, aby dowiedzieli się czegoś o Tobie - o Twojej empatii, wrażliwości, sercu i geście... Dzięki nam - inni nie tylko dowiedzą się o Twoich przymiotach, ale nigdy o Tobie nie zapomną"

W zamian za wsparcie celów statutowych Fundacji „SANATUS”, Państwa Nazwisko lub logo firmy zostanie umieszczone w zakładce Darczyńcy.

O  ile wyrażą Państwo zgodę.

- darowizny rzeczowe
- przekazanie 1% podatku, to nic nie kosztuje a ma wielką moc
- wolontariat

 

 

Jak przekazać swój 1 %

1) Jeżeli samodzielnie wypełniasz zeznanie podatkowe :

- w zeznaniu podatkowym za rok 2018 wpisz NR KRS 0000429308 i 1 % podatku

2) Jeżeli twój PIT rozlicza Urząd Skarbowy lub jesteś emerytem, rencistą który nie uzyskuje przychodów z innych źródeł to;

złóż oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, składając druk PIT-OP.

w którym wpisz nasz KRS 0000429308. Oświadczenie PIT-OP można wysłać do Urzędu Skarbowego w formie

papierowej lub elektronicznie.

 

  Kto może przekazać 1 % podatku 
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
- podatnicy na stawce liniowej

 

Fundacja może pomagać tylko dzięki darowiznom pieniężnym i rzeczowym ,oraz  wpłatą z 1% podatku.  Państwa wsparcie jest niezbędne.

Wpłaty prosimy kierować:
Fundacja Piotra Piątkowskiego „SANATUS”
85 9496 0008 0006 1287 2000 0001  wpłaty krajowe
SWIFT GBWCPLPP    PL85 9496 0008 0006 1287 2000 0001  wpłaty zagraniczne 


Jeśli chcą Państwo przekonać się komu Fundacja już pomogła zapraszamy do zakładki

aktualności.


Za wszelkie okazane nam DOBRO
Składam Serdeczne Podziękowanie

 Prezes Zarządu
Piotr Piątkowski

 

 

Ruszyła darmowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Wypożyczeniu podlegają: kule, chodziki oraz wózki inwalidzkie itp..

 

Fundacja „SANATUS” prowadzi wypożyczalnię:

Wielkie Rychnowo 7

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

tel 664-143-351

 

Odbiór sprzętu osobisty pod powyższym adresem lub wysyłka kurierska DHL – na koszt odbiorcy.

Kontakt:

 

Adres do Korespondencji:

Piotr Piątkowski

Wielkie Rychnowo 7

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

 

E – mail: fundacja-sanatus@wp.pl

Tel 664-143-351 dyżur telefoniczny.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00  do 16.00   

 

Siedziba Fundacji:
 Mąkoszyn 51/1
62-619 Sadlno

W związku z modernizacją lokalu na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w którym mieści się siedziba Fundacji, biuro jest nieczynne do odwołania.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.