O Fundacji

Fundacja Piotra Piątkowskiego „SANATUS” została zarejestrowana – 09.08.2012r.
Dzięki dotychczasowym staraniom Zarządu Fundacja uzyskała status opp– 17.11.2014r
 NR KRS 0000429308

Założycielem Fundacji i Prezesem Zarządu jest Piotr Piątkowski mgr Finansów i Rachunkowości, specjalność Zarządzanie i Finanse Przedsiębiorstw po WSB Toruniu.
 Od urodzenia porusza się na wózku ,cierpi na „MPDz”, mimo to od zawsze chce pomagać innym a los bliźnich nigdy nie jest mu obojętny, zna potrzeby ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los.  

Zadania Fundacji:

1/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym związanych,
2/ niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
3/ fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy,
4/ udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
5/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
6/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularno-naukowej w zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub chorych,
7/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych,
8/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych, pomoc w adaptacji pomieszczeń na cele rehabilitacyjne oraz w usprzętowieniu i wyposażeniu ośrodków, gabinetów rehabilitacyjnych, 
9/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
10/ budowa infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych, w szczególności zaś budynków lub budowli dla potrzeb hipoterapii, budowa parkingu dla niepełnosprawnych, placu zabaw, zaplecza socjalnego oraz mieszkaniowego dla pracowników fundacji oraz kadry zarządzającej fundacją.
11/ prowadzenie darmowych Subkont dla podopiecznych Fundacji
12/ prowadzenie darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
 
Jak nam można pomóc
Są cztery warianty pomocy dla Fundacji:
– przekazanie darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji, liczy się każda wpłata.

,Pozwól innym, aby dowiedzieli się czegoś o Tobie – o Twojej empatii, wrażliwości, sercu i geście… Dzięki nam – inni nie tylko dowiedzą się o Twoich przymiotach, ale nigdy o Tobie nie zapomną”

W zamian za wsparcie celów statutowych Fundacji „SANATUS”, Państwa Nazwisko lub logo firmy zostanie umieszczone w zakładce Darczyńcy.

O  ile wyrażą Państwo zgodę.

– darowizny rzeczowe
– przekazanie 1,5% podatku, to nic nie kosztuje a ma wielką moc
– wolontariat

Jak przekazać swój 1,5 %

1) Jeżeli samodzielnie wypełniasz zeznanie podatkowe :

– w zeznaniu podatkowym za rok 2023 wpisz NR KRS 0000429308 i 1,5 % podatku

2) Jeżeli twój PIT rozlicza Urząd Skarbowy lub jesteś emerytem, rencistą który nie uzyskuje przychodów z innych źródeł to;

złóż oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego, składając druk PIT-OP.

w którym wpisz nasz KRS 0000429308. Oświadczenie PIT-OP można wysłać do Urzędu Skarbowego w formie

papierowej lub elektronicznie.

Kto może przekazać 1,5 % podatku
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
– podatnicy na stawce liniowej

Fundacja może pomagać tylko dzięki darowiznom pieniężnym i rzeczowym ,oraz  wpłatą z 1,5% podatku.  Państwa wsparcie jest niezbędne.

Wpłaty prosimy kierować:
Fundacja Piotra Piątkowskiego „SANATUS”
85 9496 0008 0006 1287 2000 0001  wpłaty krajowe
SWIFT GBWCPLPP    PL85 9496 0008 0006 1287 2000 0001  wpłaty zagraniczne 


Jeśli chcą Państwo przekonać się komu Fundacja już pomogła zapraszamy do zakładki

aktualności.


Za wszelkie okazane nam DOBRO
Składam Serdeczne Podziękowanie

 Prezes Zarządu
Piotr Piątkowski