Ostatnia działalność Fundacji

– Fundacja sfinansowała turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego wraz z opiekunem,

– sfinansowano wizytę lekarską i terapię manualną, osobie niepełnosprawnej.