Życzenia

Rada i Zarząd Fundacji SANATUS nr KRS: 0000429308. Podopiecznym i Darczyńcą życzy: zdrowych i pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Pilna Operacja

Fundacja sfinansowała osobie jednoocznej skomplikowaną operacje zaćmy dzięki Waszemu wsparciu osoba ta widzi i wróciła do pełni sprawności, bardzo dziękujemy.

Mowa

Dofinansowaliśmy działania Fundacji „Pomóż i Ty” w zakupie urządzenia umożliwiającego mowę

Życzenia

Rada i Zarząd Fundacji SANATUS nr KRS: 0000429308. Podopiecznym i Darczyńcą życzy: zdrowych i pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

PODZIĘKOWANIE DLA WSPANIAŁYCH LUDZI

Podziękowanie

W imieniu własnym, oraz Fundacji Piotra Piątkowskiego „SANATUS”

NR KRS: 0000429308.

Serdecznie dziękuję Wszystkim tym którzy przekazali swój 1% za 2021r. na Fundację „SANATUS”.

Dziękuję także tym którzy udostępniali apel Fundacji na fb .

Piotr Piątkowski

Prezes Zarządu