Fundacja podarowała paczki świąteczne

Fundacja podarowała paczki świąteczne dwóm rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Przekazała darowiznę pieniężną do Fundacji Pomóż i Ty na protezy palców dłoni dla Justyny.
Częściowo sfinansowano turnus rehabilitacyjny Podopiecznej Fundacji w ośrodku „ZABAJKA”,
Fundacja udzieliła pomocy materialnej osobie będącej w trudnej sytuacji materialnej i przekazała pieniądze na leki i zakup miału dla potrzebującej Barbary.