Ostatnia działalność

– Wsparcie działań Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie rowero-wózka,

– Fundacja wsparła Podopiecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ŚWIETLIK” w zakupie leków,

– podarowała paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

– przekazała odzież rodzinie wielodzietnej.