PODZIĘKOWANIE DLA WSPANIAŁYCH LUDZI

Podziękowanie

W imieniu własnym, oraz Fundacji Piotra Piątkowskiego „SANATUS”

NR KRS: 0000429308.

Serdecznie dziękuję Wszystkim tym którzy przekazali swój 1% za 2021r. na Fundację „SANATUS”.

Dziękuję także tym którzy udostępniali apel Fundacji na fb .

Piotr Piątkowski

Prezes Zarządu