Mowa

Dofinansowaliśmy działania Fundacji „Pomóż i Ty” w zakupie urządzenia umożliwiającego mowę

Życzenia

Rada i Zarząd Fundacji SANATUS nr KRS: 0000429308. Podopiecznym i Darczyńcą życzy: zdrowych i pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.