Otrzymanie darowizny rzeczowej

Fundacja otrzymała darowiznę rzeczową w postaci używanego sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt ten został przyjęty do darmowej wypożyczalni i będzie służył osobom potrzebującym.

Zarząd Fundacji „SANATUS” pragnie bardzo serdecznie podziękować Darczyńcą za okazany DAR SERCA

Paczki Świąteczne 2017

– Fundacja podarowała paczki świąteczne dla ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej,

– wsparła działania Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie pionizatora,

Grudzień 2016 w Fundacji

– Fundacja podarowała paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

– przekazała odzież rodzinie wielodzietnej,

– wsparła działania Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie rowero-wózka,

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z tej okazji Starostwo Powiatowe z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołem Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowali konferencję  pn. „Każde dziecko staje się kiedyś dorosłe…” Były wykłady i prezentacie dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Natomiast w Domu Kultury można było zobaczyć wystawę prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Reportaż na:

http://www.tvgd.pl/