Paczki Świąteczne 2017

– Fundacja podarowała paczki świąteczne dla ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej,

– wsparła działania Fundacji „POMÓŻ I TY” przy zakupie pionizatora,