Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Podopiecznemu, wraz z opiekunem, 
Przekazano odzież otrzymaną jako darowiznę rzeczową dla potrzebującej rodziny wielodzietnej