Udzielenie wsparcia finansowego niepełnosprawnej osobie

Udzielenie wsparcia finansowego niepełnosprawnej osobie – podopiecznemu w pokryciu kosztów  turnusu rehabilitacyjnego oraz zakup leków.