Zakup łóżka Rehabilitacyjnego

– Fundacja zakupiła łóżko rehabilitacyjne, które przekazała Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie

NR KRS: 0000019063.

Łóżko będzie służyło osobom potrzebującym.